PGHH – Cách công phu (cúng lạy) theo nghi thức phật giáo hòa hảoCách cúng lạy (công phu) theo nghi thức của phật giáo hòa hảo

Tag: [vid_tags]

Xem thêm bài viết Mẹo Vặt khác: http://hằng.vn/category/meo-vat

Nguồn: http://hằng.vn

Rate this post

Originally posted 2020-11-06 01:52:22.

36 Comments to “PGHH – Cách công phu (cúng lạy) theo nghi thức phật giáo hòa hảo”

 1. Suong Huynh

  NAM M Ô A DI ĐA ̀ ̀̀PHÂ ̣T
  N A M Ô A DI ĐÀ PHẬT
  N A M Ô A DI ĐÀ PHẬT
  N A M Ô A DI ĐÀ PHẬT
  N A M Ô A DI ĐÀ PHẬT
  N A M Ô A DI ĐÀ PHẬT
  N A M Ô A DI ĐÀ PHẬT
  N A M Ô A DI ĐÀ PHẬT
  N A M Ô A DI ĐÀ PHẬT
  N A M Ô A DI ĐÀ PHẬT
  N A M Ô A DI ĐÀ PHẬT
  N A M Ô A DI ĐÀ PHẬT

  Reply
 2. Long Huynh

  Nhà có thờ hình cua ba thì cúng bàn thông thiên xong r đốt nhang cúng bàn thờ ba mình phải k v, r quay lại kỉnh lễ chân dung Đức Thầy phải k

  Reply

Post Comment