Văn khấn rằm tháng 7 lễ tổ tiên tại nhà giọng nam miền BắcApp Văn khấn tư đọc truyền cảm, chính xác, với hơn 80 bài khấn phổ biến nhất
iPhone/iPad:
Android:

Văn khấn lễ tổ tiên
(Ngày rằm tháng Bảy tại nhà)
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư vị Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh
Tín chủ (chúng) con là:………………………………
Ngụ tại:…………………………………………………
Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến Tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành tâm kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khoẻ bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Tag: văn khấn, văn khấn rằm tháng 7, văn khân răm thang 7, văn khấn cúng rằm tháng 7, rằm tháng 7, tết trung nguyên, van khan ram thang 7, văn khấn tết trung nguyên, van khan tet trung nguyen, văn khấn lễ vu lan

Xem thêm bài viết Mẹo Vặt khác: http://hằng.vn/category/meo-vat

Nguồn: http://hằng.vn

Rate this post

Originally posted 2020-11-06 01:58:56.

Post Comment